Πράξη της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών κ. Μόρφως Γκίκα για την λειτουργία του Εφετείου Λάρισας μέχρι και την 06.11.2020

Δείτε τη σχετική Πράξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
147-2020 Πράξη
147-2020 Πράξη (105 kB)