Δηλώσεις συμμετοχής στις καταστάσεις διορισμών δικηγόρων (αυτεπάγγελτα – νομική βοήθεια) για το έτος 2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 20 Οκτωβρίου  2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταστάσεις διορισμού δικηγόρων

(Αυτεπάγγελτα / Νομική Βοήθεια) για το έτος 2021

 Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις ετήσιες καταστάσεις για το έτος 2021, να υποβάλουν σχετική δήλωση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από σήμερα έως και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2020, επιλέγοντας ταυτόχρονα στο σχετικό πίνακα που θα τεθεί στη διάθεσή τους, το είδος ή τα είδη των υποθέσεων στα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκ των κατωτέρω:

  • Ποινικές (Αυτεπάγγελτοι διορισμοί σε κακουργήματα κατ’ άρθρ. 340 του ΚΠΔ).
  • Αστικές, Ποινικές κατ΄άρθρο 43 του Ν.4689/2020)ή Διοικητικές (πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας).

Υποσημείωση : Δικαίωμα συμμετοχής στον κατάλογο νομικής βοήθειας ποινικών υποθέσεων (άρθρ. 43 παράγραφος 3), έχουν μόνο οι συνάδελφοι που ήδη πραγματοποίησαν τουλάχιστον πέντε (5) παραστάσεις ως συνήγοροι υπεράσπισης ή για την υποστήριξη κατηγορίας, ενώπιον οιασδήποτε προανακριτικής, ανακριτικής, προκαταρκτικής διαδικασίας ή οποιουδήποτε δικαστηρίου.

Η κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα που θα καταρτισθεί, με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αποσταλεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ