Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την εκφώνηση των υποθέσεων κατά την πολιτική συνεδρίαση της 09.10.2020

                       Λάρισα 8 Οκτωβρίου 2020

                                         Αριθμ. Πρωτ. : 2455

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                      

 

Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο Λάρισας

Πληροφορίες:   Μαρία Λίτινα                           ΠΡΟΣ:  τους Δικηγορικούς Συλλόγους

Αριθμ. τηλ.: 2410 251.886                                        

Αριθμ. FAX: 2410.252.009                                           Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας

                                                                                                  

                  

Σε εφαρμογή της ΔΙα/ΓΠ.οικ. 55169/11-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης περί «κανόνων τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16-9- 2020 έως και 31-10-2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 «, σας γνωρίζουμε ότι, κατά την πολιτική συνεδρίαση της 9-10-2020:

1.- Ώρα 10.00′ θα γίνει εκφώνηση των υποθέσεων του Τριμελούς Εφετείου. Και

2.- Ώρα 11.00′ θα γίνει εκφώνηση των υποθέσεων του Μονομελούς Εφετείου.

 

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας

Μόρφω Γκίκα

Πρόεδρος Εφετών

Συνημμένα αρχεία:
ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ 9-10-2020
ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ 9-10-2020 (179 kB)