Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την εκδίκαση των υποθέσεων κατά την συνεδρίαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Λάρισας της 7ης Οκτωβρίου 2020

                       Λάρισα 2 Οκτωβρίου 2020

                                         Αριθμ. Πρωτ. : 2398

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                      

 

Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο Λάρισας

Πληροφορίες:   Μαρία Λίτινα                           ΠΡΟΣ:  τους Δικηγορικούς Συλλόγους

Αριθμ. τηλ.: 2410 251.886                                        

Αριθμ. FAX: 2410.252.009                                           Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας

                                                                                                  

                  

Σχετικά με τη συνεδρίαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Λάρισας της 7ης Οκτωβρίου 2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με τη συνεδρίαση του Δευτεροβαθμίου Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Λάρισας της 7ης Οκτωβρίου 2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.- Στην αρχή της συνεδριάσεως (7-10-2020) και ώρα 09.00′ μέχρι 11.00′ θα εκδικαστούν οι υποθέσεις που εισάγονται με αριθμούς πινακίου 1-8 .
2.- Από ώρα 11.00′ μέχρι 12.45′ θα εκδικασθούν οι υποθέσεις που εισάγονται με αριθμούς πινακίου 9 – 13.
2.- Στις 12.45′ μέχρι 13.15′ θα διακοπεί η συνεδρίαση για διάσκεψη.
3.- Μετά τη διακοπή, στις 13.15′θα εκδικασθούν οι υπόλοιπες υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 14 – 16.

 

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας

Μόρφω Γκίκα

Πρόεδρος Εφετών