Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 29.09.2020 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O  Σ

                                         Λάρισα 25 Σεπτεμβρίου 2020
Aριθμ. πρωτ.  558

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε την Τρίτη  29.9.2020 και ώρα 19.00 στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Ενημέρωση προέδρου
 2.  Υπηρεσιακά θέματα
 3.  Υπογραφή Ανανέωσης Συμφωνίας για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας (LEGAL AID) σε Γυναίκες Θύματα Έμφυλης Βίας μεταξύ του Κέντρου Ερευνών και Θύματα Ισότητας και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
 4.  Εξουσιοδότηση για τις δύο αιτήσεις ακυρώσεως όλων των Συλλόγων της χώρας κατά δύο αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας για τις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων. Πρόκειται να συζητηθούν στις 05.10.2020 ενώπιον του Σ.τ.Ε.
 5.  Επικύρωση Απόφασης Ολομέλειας σχετική με την Νομική Βοήθεια.
 6.  Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού ανάμεσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και περιφερειακούς Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, με απόφασγ της Ολομέλεια, που αφορά την πληρωμή των δύο υπαλλήλων που προσέλαβε ο Δ.Σ.Η. και παραχώρησε για εργασία στο ΤΥΔΕ. (Ποσό που μας αντιστοιχεί (743 Μέλη Χ 2,87€ = 2.132,41 € ).
 7.  Προσφορές για αγορά 500 δεσμίδων χαρτί Α5 για χρήση εκτύπωσης τετραπλογύπων Δ.Σ.Λ.
 8.  Προσφορές για εκτύπωση Ημερολογίου 2021.
 9.  Εισήγηση Χρήστου Μπραζιώτη, σχετική με την νομιμότητα της ίδρυσης υποκαταστήμας στη Λάρισας της Αστικής Επαγγελματικής Δικηγορικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
 10.  Γιορτή Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στις 3.10.2020
 11.  Συζήτηση επί αιτήσεως Μελών του Δ.Σ. σχετικά με την Πανδημία του Κορωνοϊού.

 Η Πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη

201401162115095650