Προσφορές στα μέλη του Δ.Σ.Λ. για την διενέργεια εξέτασης SARS CoV-2 RNA (PCR) (covid-19) (updated)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 9 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας ζήτησε και έλαβε από ιδιωτικά εργαστήρια της πόλης μας, προσφορές για την διενέργεια εξέτασης SARS CoV-2 RNA (PCR) (covid-19) σε προνομιακή τιμή στα μέλη του και στα μέλη των οικογενειών τους.

Οι τέσσερις προσφορές που ελήφθησαν έχουν ήδη αναρτηθεί αναλυτικά στη σελίδα του ιστοτόπου με τις προσφορές  επιχειρήσεων προς τα μέλη και είναι απο το εργαστήριο «Βιοέλεγχος» 60,00 €/τεστ,  εργαστήριο «ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ» 50,00 €/τεστ, εργαστήριο «GENE Lab» 50,00/τεσ, εργαστήριο βιοGenetika 45.00 €/τεστ και νοσοκομείο «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας» 45,00 €/τεστ

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη