Απόφαση του Δ.Σ. για το ζήτημα της καθυστέρησης ενταλματοποίησης και εκκαθάρισης των αμοιβών νομικής βοήθειας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 30/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνεδρίασε στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 και αποφάσισε ομόφωνα :

Εξ αιτίας της υπερβολικής  καθυστέρησης ,  στην ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των αμοιβών νομικής βοήθειας  και της απόρριψης στην πράξη όλων των προτάσεων του δικηγορικού σώματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ειδικότερα της καταβολής του 80% της αμοιβής του δικηγόρου με την αποστολή των δικαιολογητικών παράστασης και του 20% με την εκκαθάριση , το Διοικητικό συμβούλιο του Δ.Σ. Λάρισας  επικύρωσε την από 11/9/2020 απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με  την οποία από 1.10.2020 δεν θα εκδίδονται πλέον γραμμάτια του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε υποθέσεις νομικής βοήθειας  ενώπιον του Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως και στην ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, 18μηνου ή συνοδείας.

Ειδικότερα από την 1.10.2020 και για διάστημα 15 ημερών οι διοριζόμενοι συνήγοροι νομικής βοήθειας θα αναλαμβάνουν μεν τις ανατιθέμενες ποινικές υποθέσεις, σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο που έθεσε η Ολομέλεια, πλην όμως δεν είναι εφοδιασμένοι με γραμμάτιο προείσπραξης του Συλλόγου, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 61 παρ. 4 ΚωδΔικ.

Το Δ.Σ. θα επανεξετάσει το θέμα στις 15.10.2020 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

(σ.σ. Δείτε και τη σχετική ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας εδώ)