Ανακοίνωση του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας αναφορικά με τα αναγκαία υγειονομικά και άλλα μέτρα στο χώρο του Ειρηνοδικείου Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Λάρισα 15.9.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                 Αριθμ.πρωτ.

 

Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο δεύτερο της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169/11.9.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ, αναφορικά με τα αναγκαία υγειονομικά και άλλα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας, ειδικά δε για την προστασία των προσώπων στο χώρο του Ειρηνοδικείου Λάρισας και την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, ορίζουμε τα κάτωθι:

1. Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού συνωστισμού, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στην αίθουσα του ακροατηρίουθα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην εκδικαζομένη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 20 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του δικάζοντος Ειρηνοδίκου.

2. Είναι υποχρεωτικήη χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου για όλους, ειρηνοδίκες, γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων), γραφείων και λοιπών χώρων του Ειρηνοδικείου.

3. Οι εισερχόμενοι στους εν λόγω χώρους και καθ΄ολη τη διάρκεια της παραμονής τους σ΄αυτούς υποχρεωτικά θα φορούν μάσκα και θα χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί.

4. Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται ανά άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

5. Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

6. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

7. Εφόσον είναι δυνατό και διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό να γίνεται θερμομέτρηση των εισερχομένων στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου.

8. Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστηρίου, του ακροατηρίου και των γραφείων του.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης