Ανακοίνωση της Προϊσταμένης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Λάρισας για την προεκφώνηση των υποθέσεων στην Ειδική διαδικασία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                                                                           Λάρισα 28/9/2020

Πληρ: Bασιλική Γούλα                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ: 1003

Τηλ: 2413-507841

 

 ΠΡΟΣ

 TO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

( υπόψη κ. Μπασδέκη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προεκφώνηση των υποθέσεων στην Ειδική διαδικασία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας θα γίνεται μόνο με τη φυσική παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων και όχι των διαδίκων για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου και την αποφυγή συγχρωτισμού.

Η Προϊσταμένη του τμήματος

Βασιλική Γούλα