Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την ώρα έναρξης εκδίκασης των υποθέσεων κατά την συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της 21.09.2020

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο