Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την ώρα έναρξης εκδίκασης των υποθέσεων κατά την συνεδρίαση του Μον. Εφ. Κακ/ων και του Τριμ.Εφ.Πλημ/ων της 17.09.2020

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
έγγραφο ΔΣΛ Β Τ & Κ
έγγραφο ΔΣΛ Β Τ & Κ (23 kB)