Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την εκφώνηση των υποθέσεων κατά την πολιτική συνεδρίαση της 18.09.2020

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΔΣ Λ Β Τ & Κ 16-9-2020 (1)
ΔΣ Λ Β Τ & Κ 16-9-2020 (1) (23 kB)