Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την εκδίκαση των υποθέσεων κατά την συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Λάρισας της 14ης Σεπτεμβρίου 2020, η οποία διακόπηκε για την 25η Σεπτεμβρίου 2020

                       Λάρισα 24 Σεπτεμβρίου 2020

                                         Αριθμ. Πρωτ. : 2323

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                      

 

Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο Λάρισας

Πληροφορίες:   Μαρία Λίτινα                           ΠΡΟΣ:  τους Δικηγορικούς Συλλόγους

Αριθμ. τηλ.: 2410 251.886                                        

Αριθμ. FAX: 2410.252.009                                           Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας

                                                                                                  

                  Σχετικά με τη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Λάρισας της 14ης Σεπτεμβρίου 2020, η οποία διακόπηκε για την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

            1.- Στην αρχή της συνεδριάσεως (25-9-2020 και ώρα 09.00΄ μέχρι 13.30΄)  θα εκδικαστούν οι υποθέσεις που εισάγονται με αριθμούς πινακίων 5 και 6.

            2.- Στις 13.30΄ μέχρι 14.00΄ θα διακοπεί η συνεδρίαση για διάσκεψη.

            3.- Μετά τη διακοπή, στις 14.00΄θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν οι υπόλοιπες υποθέσεις του πινακίου (7 – 13).-

 

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας

Μόρφω Γκίκα

Πρόεδρος Εφετών