Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λάρισας για τη λειτουργία του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Λάρισα, 31/07/2020              

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                       

Ταχ. Δνση: Δικ. Μέγαρο

Τμήμα: Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Πληροφορίες: Μαρία Τσιαπράζη

Αριθμ. τηλεφ. 2410-258150

FAX: 2410-536662         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Λάρισας ότι κατά το διάστημα από 1 Αυγούστου 2020 έως και 15 Αυγούστου 2020 δεν θα συζητούνται συναινετικές εξαλείψεις προσημείωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.