Σεμινάρια για τους υποψηφίους Δικηγόρους Α΄ Περιόδου 2020

Ο Δ.Σ.Λάρισας θα πραγματοποιήσει κύκλο σεμιναρίων για τους υποψηφίους δικηγόρους που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της α΄περιόδου 2020. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:

1.- 14/7/2020 ώρες  9.00 -12.00  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισηγητής Β. Κούτας

2.- 15/7/2020 ώρες  9.00- 12.00 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισηγητής Κ. Μιχαλόπουλος

3.- 16/7/2020 ώρες  10.00- 14.00 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισηγητής Δ. Γούλας

4.- 17/7/2020 ώρες 10.00-13.00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισηγητής Κ. Ευθυμίου

5.- 20/7/2020 ώρες  10.00- 14.00  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εισηγητής Ε. Κωνσταντίνου

6.-  21/7/2020 ώρες 10.00-14.00 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισηγητής Β. Δημηνίκος

7.- 22/7/2020 ώρες 10.00- 14.00  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ- ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εισηγητές Χρ. Μπραζιώτης- Ι. Γιαγλάρας

 Εκ του Δ.Σ.