Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 07.07.2020 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡOΣ

                                                                   Λάρισα 06 Ιουλίου 2020
Aριθμ. πρωτ.  390

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ    Καλείσθε στις  7 Ιουλίου 2020 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Ενημέρωση Προέδρου

2.- Υπηρεσιακά θέματα

3.- Συζήτηση επί των ενστάσεων  της καταβολή της έκτακτης  βοήθειας λόγω Covid 19

4.- Σύσταση επιτροπής για τα κριτήρια χορήγησης  ετησίως της  εισφοράς του άρθρου 200.

5.- Χρονοχρέωση μέσω τηλεφωνικής  κλήσης (εισηγήτρια η κ. Γκάγκα- ταμίας του ΔΣΛ)

6.- Ορισμός εκπροσώπου στις εξετάσεις δικαστικών επιμελητών Εφετείου Λάρισας

7.- Παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας με το Πρόγραμμα LEGAL AID

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650