Δηλώσεις συμμετοχή σε καταλόγους νομικής βοήθειας σε υποθέσεις διαμεσολάβησης (άρθρο 31 Ν. 4640/2019)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Λάρισα, 7 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Όσοι συνάδελφοι – διαμεσολαβητές επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας σε υποθέσεις διαμεσολάβησης, καλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι τις 15/7/2020, προκειμένου να συνταχθεί ο σχετικός κατάλογος και να αποσταλεί στις αρμόδιες γραμματείες των Δικαστηρίων της Λάρισας (άρθρο 31 Ν. 4640/2019).

Ομοίως, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας  και να παρίστανται ως νομικοί συμπαραστάτες στις υποθέσεις διαμεσολάβησης  καλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι τις 15/7/2020, προκειμένου να συνταχθεί ο σχετικός κατάλογος και να αποσταλεί στις αρμόδιες γραμματείες των Δικαστηρίων της Λάρισας (άρθρο 31 Ν. 4640/2019)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ