Ανακοίνωση του «Ελληνικού Κτηματολογίου»για την έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του ν. 2308/1995 στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων των Καλλικρατικών Δήμων της ΠΕ Λάρισας

Εκδόθηκε απο το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ανακοίνωση για την έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν. 4146/013 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων των Καλλικρατικών Δήμων Ελασσόνας, Τεμπών και Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώρισης της πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο καθώς και υποδείγματος έντυπου Δ2 – Δήλωσης κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος.