Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας αναφορικά με τα αναγκαία υγειονομικά και άλλα μέτρα από 15.07.2020 και εξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Λάρισα 15.7.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                 Αριθμ.πρωτ.

 

Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο πρώτο και δεύτερο της υπ΄αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.44822/14.7.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης κλπ,  που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας, ειδικά δε για την προστασία των προσώπων στο χώρο του Ειρηνοδικείου Λάρισας και την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, ορίζουμε τα κάτωθι:

1. Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού συνωστισμού, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στην αίθουσα του ακροατηρίου θα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην εκδικαζομένη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 20 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του δικάζοντος Ειρηνοδίκου.

2. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου για όλους, Ειρηνοδίκες, Γραμματείς, Δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων), ενώ συνιστάται μετ΄επιτάσεως η χρήση αυτών από τους μεταβαίνοντες στους λοιπούς χώρους του Ειρηνοδικείου.

3. Οι εισερχόμενοι στους χώρους αυτούς να χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί.

4. Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου να γίνεται ανά άτομο μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

5. Να τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

6. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

7.Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστηρίου, του ακροατηρίου και των γραφείων του.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης