Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 02.06.2020 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O  Σ

                                                   Λάρισα 1 Ιουνίου 2020
Aριθμ. πρωτ.  282

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

     Καλείστε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 19.00 στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (4ος όροφος) σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Ενημέρωση Προέδρου
2.- Υπηρεσιακά θέματα
3.- Ένορκες βεβαιώσεις μετά την ψήφιση του Ν. 4690/2020
4.- Νομική βοήθεια Ν.4689/2020
5.- Ενημέρωση επί της προσφυγής των δικηγορικών συλλόγων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών  Δικαιωμάτων ( European Committee of Social Rights)
6.- Αίτημα συναδέλφου κ. Ευριπίδη Κωνσταντίνου για παράνομα κρατηθείσες εισφορές υπέρ Ε.Τ.Α.Α- ΤΥΔΕ έτους 2014-  απόφαση για λήψη μέτρων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650