Προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων (Α’ Εξεταστική Περίοδος 2020)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2020»

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο