Προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων (Α” Εξεταστική Περίοδος 2020)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2020″

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο