Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας των (αρχικών) δικασίμων της 27.03.2020, 03.04.2020, 10.04.2020 και 08.05.2020 για την δικάσιμο της 19.06.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :560/ 2020

Έχοντας υπόψη το Μέρος Ι, άρθρο 74 παρ.2 του Ν.4690/2020περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ.εκθ.καταθ.:1)Η με αριθμ.καταθ.(19/2020) με διάδικο:Σωτήριο Δασκαλόπουλο κλπ(άδεια αποπ)

2)Η με αριθμ.καταθ.(44/2020) με διάδικο:¨Αγρ.Συν/μος Ανατολής”(άδεια εκποίησης)

3)Η με αριθμ.καταθ.(51/2020) με διάδικο:Ευάγγελο Δανιλούλη κλπ(άδεια αποποίησης)

4)Η με αριθμ.καταθ. (3/2020) με διάδικο:Γκαμπριέλ Σιράν κλπ(άδεια αποποίησης)

5)Η με αριθμ.καταθ. (65/2020) με διάδικο:¨ “Φιλανθρ.Σωμ.Παναγία Ελεούσα”(λύση σωματείου)

6)Η με αριθμ.καταθ. (55/2020) με διάδικο:Απόστολο Μουστάκα κλπ(άδεια διενέργειας πρ.

7)Η με αριθμ.καταθ. (64/2020) με διάδικο:Απόστολο Τσικούδη κλπ.(άδεια αποποίησης)

8)Η με αριθμ.καταθ. (63/2020) με διάδικο: Ελληνικό Δημόσιο (αναγνώριση κληρ.δικ.) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

καθώςκαι δύο(2) αιτήσεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ με αριθμ.καταθ: 1)(367/2020) με αιτούσα:Φανή Παραστατίδου,

2)(378/2020) με αιτούσα:Παρασκευή Λιάκου

των δικασίμων 27-03-2020,03-04-2020,10-04-2020 και 08-05-2020

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 19η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα:09.00, στο ακροατήριο του δικαστηρίου (αίθουσα 4), της Γραμματέως επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Λάρισα 09-06-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης