Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λάρισας για τα αιτήματα αναβολών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Παρακαλούνται οι κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι εφόσον έχουν αίτημα αναβολής να τηρούν απαρέγκλιτα όσα αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 103/2020 πράξη και στην από 28-5-20 ανακοίνωσή μας, καθόσον η συγκεκριμένη διάταξη τόσο του νόμου όσο και της πράξης μας θεσπίστηκε για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στα ακροατήρια.

Η ανακοίνωση αυτή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, 5 Ιουνίου 2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ