Ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Λάρισας για τη δικάσιμο της 12.06.2020

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ενημερώνουμε τους κ.πληρεξουσίους δικηγόρους που πρόκειται να συζητήσουν τις υποθέσεις τους  κατά τη δικάσιμο της 12-6-20, προς αποφυγή συνωστισμού να προσέλθουν στο ακροατήριο του ΜΟΔ στις 9.15 και όχι στις 9.00 όπου θα ξεκινήσει η προεκφώνηση των υποθέσεων.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσουν σχετικά και τους εντολείς τους.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Εκ της γραμματείας ασφαλιστικών μέτρων