Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 14.05.2020 με τηλεδιάσκεψη – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡOΣ

Λάρισα, 13 Μαΐου 2020
Aριθμ. πρωτ.  352

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείσθε την Πέμπτη  14 Μαίου 2020 και ώρα 18.00  σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΛάρισας με τηλεδιάσκεψη και  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Υπηρεσιακά θέματα

2.- Ενημέρωση Προέδρου

3.- Χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των δικαστηρίων

4.- Συζήτηση επί της αιτήσεως Α. Γραβάνη κλπ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650