Παροχή VIRTUAL POS στα μέλη του Δ.Σ.Λ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 22 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως όποιος επιθυμεί να ανανεώσει το POS του γραφείου του, μπορεί να προμηθευτεί το virtual-pos είτε από την AlphaBank (κατάστημα Παπαναστασίου) είτε από την Τράπεζα Πειραιώς (κατάστημα Ίωνος Δραγούμη), απευθυνόμενος καταρχήν στους Διευθυντές των άνω υποκαταστημάτων και έπειτα στον υποδειχθέντα από αυτούς αρμόδιο υπάλληλο. Επισυνάπτονται οι προσφορές των τραπεζικών καταστημάτων προς τον ΔΣΛ οι οποίες μας απεστάλησαν πριν από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, κατόπιν σχετικής αίτησης της διοίκησης του Συλλόγου μας.

Επισημαίνεται ότι εάν δεν τηρείτε ήδη τραπεζικό λογαριασμό στην επιλεγείσα τράπεζα θα σας ζητηθούν τα κάτωθι έγγραφα:

1.Ταυτότητα-σφραγίδα

2.Πρόσφατο Εκκαθαριστικό

3.Έναρξη Δ.Ο.Υ

4.Λογαριασμό κινητού ή βεβαίωση από τον πάροχο αν είναι καρτοκινητό.

5.Λογαριασμός ΔΕΚΟ

Σημειώνεται τέλος ότι κατά τη διαδικασία προμήθειας V-POS η Τράπεζα ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία από τα εδώ αναφερόμενα. Στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης, μπορείτε να δείτε συνημμένα τις προσφορές των ως άνω τραπεζών.

Η Ταμίας του Δ.Σ.Λ.

Φαίδρα Γκάγκα

Άλφα Πειραιώς