Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1648/3.5.2020) ΚΥΑ για την κατ΄εξαίρεση μετακίνηση πολιτών εκτός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για επαγγελματικούς λόγους

Δημοσειύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1648/3.5.2020), η ΚΥΑ για την «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00».

Σε αυτή, εισάγεται εξαίρεση για τις μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών αναγκών τους πέραν των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπονται οι μετακινήσεις εκτός Περιφέρειας, για μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.

Δείτε συνημμένα το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ

Συνημμένα αρχεία:
document (6)
document (6) (108 KB)