Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 24.04.2020 με τηλεδιάσκεψη – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡOΣ

Λάρισα, 22 Απριλίου 2020
Aριθμ. πρωτ.  229

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε στις 24 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.,  σε έκτακτη συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,  του Διοικητικού Συμβουλίου με ΘΕΜΑΤΑ :

1.    Ενημέρωση Προέδρου επί των αποφάσεων της από 21.04.2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

2.    Υπηρεσιακά Θέματα.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650