Πίστωση μερίσματος απο την ειδική εισφορά αρθ. 200 ν. 3026/1954 για το έτος 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 15 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως πιστώθηκε σήμερα 15.04.2020 στους τραπεζικούς λογαριασμούς και είναι στη διάθεση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας το χρηματικό ποσό που προέκυψε από την εκκαθάριση του διανεμητικού λογαριασμού από την ειδική εισφορά του άρθρου 200 ν.3026/1954 για το έτος 2020. Συγκεκριμένα το ποσό που πιστώθηκε ανέρχεται στα 100,00 € για όλα τα μέλη, καθώς, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20/2020 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εισφοράς.

Παράλληλα πιστώθηκε, σε όσα μέλη δήλωσαν τη σχετική τους αποδοχή και συναίνεση, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίθηκε από το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε με την εφαρμογή των μέτρων για τον COVID -19, ύψους 200 €.

Η Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Νικολέττα Μπασδέκη             Ανδρέας Ανδριτσόπουλος