Γνωστοποίηση για συζήτηση και 3ου θέματος στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 24.04.2020 με τηλεδιάσκεψη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡOΣ

Λάρισα, 23 Απριλίου 2020
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

     Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 229/22.4.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίασή του για αύριο 24.4.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00,  προστίθεται  3ο θέμα προς συζήτηση ημερήσιας Διάταξης «Επικύρωση της από 22.4.2020 απόφασης Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650