Ενημέρωση για ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) για επικοινωνία δικηγόρων με το Εφετείο Λάρισας

Απο τη Γραμματεία του Εφετείου Λάρισας λάβαμε την ακόλυοθη ενημέρωση :
Σας γνωρίζουμε ότι πως οι κ.κ. δικηγόροι που θέλουν να στέλνουν αιτήματα στο Εφετείο Λάρισας
ό,τι αφορά το πολιτικό τμήμα θα τα στέλνουν στο e-mail: efetiolarpol@yahoo.com και
ό,τι αφορά το Ποινικό Τμήμα θα τα στέλνουν στο e-mail: efetiolarpin@yahoo.com