Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση για το πρόγραμμα κατάρτισης επιστημόνων

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον Covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάσους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών»

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής αίτησης συμμετοχής δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
200403155144_ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ
200403155144_ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ (993 KB)