Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κατά τη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 8 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεδρίασε χθες 7 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ σε πλήρη απαρτία με τηλεδιάσκεψη και αποφάσισε τα ακόλουθα :

Στην από 27.3.2020 έκτακτη συνεδρίαση του και λαμβάνοντας υπόψη την κυβερνητική υπαναχώρηση στην ένταξη των δικηγόρων στις πληττόμενες λόγω της πανδημίας τάξεις, αποκλείοντας αυτούς από την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και αντ΄αυτής ένταξη τους ΜΟΝΟ σε πρόγραμμα επιμόρφωσης ΕΣΠΑ με αδιευκρίνιστες διαδικασίες, προϋποθέσεις, τρόπο και χρόνο πληρωμής θεώρησε εμπαιγμό την συμπεριφορά αυτή και αντέδρασε εκδίδοντας ομόφωνα το από 28.03.2020 ψήφισμα. Το περιεχόμενο και το ύφος του ψηφίσματος αντανακλούσε την αντίδραση του σώματος στον ως άνω εμπαιγμό.

Στη συνέχεια, η Κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη την συλλογική  πίεση ανήγγειλε :

1. Την επιμόρφωση των επιστημόνων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με απλοποιημένες διαδικασίες και προκαταβολή του ποσού των 400 ευρώ με την υποβολή της αίτησης και το ποσό των 200 ευρώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2. Την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού το μήνα Μάιο 2020.

Το δικηγορικό σώμα δια της Ολομελείας εξέφρασε τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεση της στη χορήγηση επιταγής τηλεκατάρτισης, αντί της άμεσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Υπό τις σημερινές πλέον περιστάσεις, αποφάσισε ότι η επιμόρφωση των δικηγόρων αποτελεί δυνατότητα που εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια, καθώς ο ΔΣΛ δεν μπορεί να στερήσει την παροχή του οικονομικού ανταλλάγματος της κατάρτισης στα μέλη του, ουτε να ορίσει τον τρόπο διάθεσης αυτού, καθώς τα ίδια τα μέλη γνωρίζουνε καλύτερα τις ανάγκες και τις ατομικές, αλλά και τις συλλογικές εν μέσω πανδημίας και είναι βέβαιο ότι ο καθένας θα πράξει με βάση τη συνείδηση του, αλλά και τις οικονομικές του δυνατότητες. Η επιλογή δε του ΚΕΚ θα γίνει από τους ωφελούμενους δικηγόρους κατά την ατομική τους κρίση. Ο ΔΣΛ ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Κατά την τηλεδιάσκεψη του ΔΣ, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι ενόψει του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας με αίσθημα ευθύνης, επιδεικνύοντας  αλληλεγγύη και παραστάς ως αρωγός στα μέλη οφείλει να λάβει προληπτικά μέτρα άμβλυνσης της μείωσης του εισοδήματος των μελών του, αναβάλλοντας την απόδοση της ετήσιας συνδρομής για το τρέχον έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ως τον ενδεδειγμένο τρόπο ενίσχυσης των μελών του στην παρούσα φάση, την ενίσχυση μέσω του διανεμητικού λογαριασμού της ειδικής εισφοράς και έκανε ομόφωνα δεκτή επί της αρχής πρόταση για τροποποίηση του υφισταμένου-αδρανούς διανεμητικού λογαριασμού (συμβολαίων-απαλλοτριώσεων) με απώτερο σκοπό τη διανομή ετησίου μερίσματος σε δικηγόρους και ασκούμενους.

Με ομόφωνη επίσης απόφαση, συστάθηκε επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ,  προκειμένου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να παρουσιάσει στο ΔΣ ολοκληρωμένο σχέδιο τροποποίησης του διανεμητικού αυτού λογαριασμού.

Επίσης, ομόφωνα, κατά την ίδια τηλεδιάσκεψη :

– Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ποσού 100 ευρώ στους δικαιούχους της ειδικής εισφοράς άρθρου 200 για το έτος 2020.

– Εγκρίθηκε η προκαταβολή μερίσματος της ειδικής εισφοράς μελλοντικών ετών, ανερχόμενη στο ποσό των 200 ευρώ.

– Εγκρίθηκε και η οικονομική ενίσχυση των ασκουμένων δικηγόρων ποσού 100 ευρώ.

Η διανομή των ως άνω ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα και με νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν τα μέλη για τον τρόπο και χρόνο καταβολής

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας θα επιτελέσει το διαχρονικό του καθήκον να στέκει αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε δικηγόρο.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου