Υπόδειγμα έγγραφης ενημέρωσης του εντολέα για τη Διαμεσολάβηση

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Πρόεδρος

Λάρισα, 03.02.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον κλειστό τομέα του ιστοτόπου και στην ενότητα «Διάφορα – Άλλα Έγγραφα – Διάφορα»  https://services.dslar.gr/document/category/114 έχει αναρτηθεί υπόδειγμα έγγραφης ενημέρωσης του εντολέα για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με Διαμεσολάβηση (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 4640/2019) το οποίο συντάχτηκε απο την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, προς γνώση και ενημέρωση των μελών του Δ.Σ.Λ.

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη