Πρόσκληση των μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λάρισας σε Γενική Συνέλευση την 27.02.2020 και ώρα 12:00 – ημερήσια διάταξη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 21 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμ.πρωτ. 10

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Προσκαλούνται  τα  Μέλη  του  Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου) σε Γενική Συνέλευση για να  συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω  ΘΕΜΑΤΑ :

 1. Ανακοινώσεις Προέδρου (κάρτα υγείας κ.λ.π.)

 2. Οικονομικός Απολογισμός 2019 και Προϋπολογισμός έτους 2020.

 Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει την προβλεπόμενη απαρτία, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου