Πρόσκληση των μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 05.03.2020 και ώρα 12:00 – ημερήσια διάταξη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμ.πρωτ. 12

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας της 27η Φεβρουαρίου 2020  ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

 Προσκαλούνται  τα  Μέλη  του  Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας σε επαναληπτική  Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, στις  5 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας για να  συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω  ΘΕΜΑΤΑ :

 1. Ανακοινώσεις Προέδρου (κάρτα υγείας κ.λ.π.)

 2. Οικονομικός Απολογισμός 2019 και Προϋπολογισμός έτους 2020.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου