Αποχή των μελών του Δ.Σ.Λ. από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 18/02/2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το ΔΣ του ΔΣΛ συνήλθε σήμερα 13.02.2020 εκτάκτως και αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 18/02/2020, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του δικηγορικού σώματος, έπειτα από σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Παράλληλα στα γραφείου του Συλλόγου θα υπάρχει κατάλογος δήλωσης συμμετοχής στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Ολομέλεια των Προέδρων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, την Τρίτη και ώρα 18:30 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τραπέζης Πειραιώς στην Θεσσαλονίκη.  

ΠΛΑΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Για τις υποθέσεις (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή

–προθεσμία.
Για τις ποινικές υποθέσεις:

Στις οποίες υπάρχουν Κρατούμενοι

Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.
Επείγουσα παράσταση ενώπιον Ανακριτού/Προανακριτού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά Μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

Κατάθεση προτάσεων ( 20ήμερο και 100 ημέρες)
Προσθήκες/Υπομνήματα

Αναβολές:
Υπενθυμίζεται ότι για τα αιτήματα αναβολών στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση αναβολόσημου.
Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Η Επιτροπή αδειών θα συνεδριάσει την ημέρα της αποχής στα γραφεία του Συλλόγου  από τις 08:30 π.μ. Ως μέλη της Επιτροπής αδειών ορίζονται οι κ.κ Χρήστος Μπραζιώτης, Αντώνης Γραβάνης, Φώτιος Αστερίου.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ