ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΔΣΛ) 7.1.2020

Παρουσίαση από το σεμινάριο ενημέρωσης για το ρόλο του Νομικού Παραστάτη

«Κατεβάστε» την παρουσίαση από το σεμινάριο ενημέρωσης για το ρόλο του Νομικού Παραστάτη στη διαδικασία της διαμεσολάβησης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας με τις εκπαιδεύτριες διαμεσολάβησης του ΙΝΚΑΔΙΛ (07.01.2020).

Συνημμένα αρχεία:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΔΣΛ) 7.1.2020
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΔΣΛ) 7.1.2020 (699 kB)