Πρόσκληση των μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λάρισας σε Γενική Συνέλευση την 12.12.2019 και ώρα 12:30 – ημερήσια διάταξη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 6 Δεκεμβρίου 2019

Αριθμ. πρωτ. 78

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Προσκαλούνται  τα  Μέλη  του  Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 12 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μεσημβρινή στην Αίθουσα  Εκδηλώσεων του  Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου 4ος όροφος)  σε Γενική Συνέλευση, (1η) συνεδρίαση, για να  συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω  ΘΕΜΑΤΑ :

1.  Ανακοινώσεις Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σχετικές με θέματα του Σωματείου.

2.  Τροποποίηση άρθρων καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει την προβλεπόμενη απαρτία για την τροποποίηση του καταστατικού, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου