Πρόσκληση των μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λάρισας σε Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) την 19.12.2019 και ώρα 12:30 – ημερήσια διάταξη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 6 Δεκεμβρίου 2019

Αριθμ. πρωτ. 78

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας της 12 Δεκεμβρίου 2019  ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Προσκαλούνται τα μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας  σε επαναληπτική  Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, στις  19 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μεσημβρινή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας για να  συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω  ΘΕΜΑΤΑ :

1.  Ανακοινώσεις Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σχετικές με θέματα του Σωματείου.

2.  Τροποποίηση άρθρων καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου