Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 30.12.2019 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡOΣ

Λάρισα, 27 Δεκεμβρίου 2019
Aριθμ. πρωτ.  778

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε στις 30 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ενημέρωση Προέδρου.

2. Έγκριση δαπάνης αγοράς των νέων Κωδίκων (ποινικού και ποινικής Δικονομίας) για δωρεάν διανομή στους συναδέλφους.

3. Νέα αίτηση κ. Φανής Θεμελή με τίτλο «Πρόταση εξώδικης επίλυσης διαφοράς» και αίτημα αύξησης μισθού και   διεκδίκησης αναδρομικών.

4. Ψήφιση Προϋπολογισμού 2020.

5. Υπηρεσιακά θέματα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ