Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 03.12.2019 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡOΣ

Λάρισα, 1 Δεκεμβρίου 2019

Aριθμ. πρωτ.  707

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ :
1.    Ενημέρωση προέδρου
2.    Συζήτηση επί της επιβολής του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδίοτητος Πολυμελούς Πρωτοδικείου και λήψη απόφασης επί των μέτρων αντίδρασης
3.    Απάντηση στο αίτημα των υπαλλήλων Φανής Θεμελή και Αχιλλέα Νούλα για υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650