Οριστικοποιήθηκε η κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων δικηγόρων και το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων στις πανελλήνιες εξετάσεις Β’ Εξ. Περιόδου 2019

Οριστικοποιήθηκε απο το Εφετείο Λάρισας η κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων δικηγόρων της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, οι αιτήσεις των οποίων έγιναν δεκτές για τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις Β’ Εξ. Περιόδου 2019, καθώς και πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων.

Δείτε τα ονόματα των υποψηφίων και το πρόγραμμα στα συνημμένα αρχεία.

 

Συνημμένα αρχεία:
Κατάσταση Υποψηφίων
Κατάσταση Υποψηφίων (211 KB)
Πρόγραμμα
Πρόγραμμα (196 KB)