Αποχή των μελών του Δ.Σ.Λ. από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 10/12/19 και την Τετάρτη 11/12/2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ του ΔΣΛ συνήλθε σήμερα εκτάκτως και αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 10/12/19 και την Τετάρτη 11/12/2019 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, μάλιστα με αναδρομική ισχύ, και την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης για την διαμεσολάβηση.  Το ΔΣ θα συγκληθεί εκ νέου εντός συντόμου χρονικού διαστήματος για την επανεξέταση της στάσης του σώματος, ενόψει των έως τότε εξελίξεων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
Για τις υποθέσεις (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή –προθεσμία.
Για τις ποινικές υποθέσεις:
Στις οποίες υπάρχουν Κρατούμενοι
Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.
Επείγουσα παράσταση ενώπιον Ανακριτού/Προανακριτού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά Μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
Κατάθεση προτάσεων ( 20ήμερο και 100 ημέρες)
Προσθήκες

Αναβολές:
Υπενθυμίζεται ότι για τα αιτήματα αναβολών στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση αναβολόσημου.
Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ
Ως μέλη της Επιτροπής αδειών ορίζονται οι κ.κ Χρήστος Μπραζιώτης, Δεσποινα Μιγα- Κατσογιάννη, Αντώνης Γραβάνης. Η επιτροπή θα συνεδριάζει κατά τις ημέρες της αποχής στα γραφεία του Συλλόγου  από τις 08:30 π.μ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ