Αποχή των μελών του Δ.Σ.Λ. από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 19/12/19

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνήλθε σήμερα 16.12.2019 σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του δικηγορικού σώματος την αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 19.12.2019 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και μάλιστα με αναδρομική ισχύ στις εκκρεμείς υποθέσεις χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με την νομική κοινότητα και ενημέρωση αυτής.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
Για τις υποθέσεις (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή –προθεσμία.
Για τις ποινικές υποθέσεις:
Στις οποίες υπάρχουν Κρατούμενοι
Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.
Επείγουσα παράσταση ενώπιον Ανακριτού/Προανακριτού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά Μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
Κατάθεση προτάσεων ( 20ήμερο και 100 ημέρες)
Προσθήκες

Αναβολές:
Υπενθυμίζεται ότι για τα αιτήματα αναβολών στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση αναβολόσημου.
Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Επιτροπή αδειών θα συνεδριάσει την ημέρα της αποχής στα γραφεία του Συλλόγου  από τις 08:30 π.μ. Ως μέλη της Επιτροπής αδειών ορίζονται οι κ.κ Χρήστος Μπραζιώτης,  Αλέκα Κωνσταντινίδου, Αντώνης Γραβάνης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ