Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 19.11.2019 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡOΣ

Λάρισα 18 Νοεμβρίου 2019

Aριθμ. πρωτ.  678

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε στις 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ :
1.    Ενημέρωση προέδρου
2.    Απολογισμός Ολομέλειας
3.    Ημερολόγιο Δ.Σ.Λ. έτους 2020
4.    Αιτήσεις Αχιλλέα Νούλα και Φανής Θεμελή για ένταξη στο ενιαίο
μισθολόγιο
5.    Αίτημα ΔΣΑ για άσκηση παρέμβασης σε προσφυγή 72 υπάλληλων του ΔΣΑ
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
6.    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την «ΔΙΕΞΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ.» για την Πέμπτη
28.11.2019 με θέμα «Απασχόληση και επανένταξη».
7.    Υπηρεσιακά θέματα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650