Ανακοίνωση του ΛΕΑΔΠΛ για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2019