Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ (αρ. πρακτικού 42/23.10.2019)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 42

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνήλθε σήμερα 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μεσημβρινή, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του Δικηγόρου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΑΒΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διακεκριμένου συναδέλφου και Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι :

1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Συλλόγου στην οικογένειά του.

2. Να παραστούν στην κηδεία η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ.

3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ