Δηλώσεις συμμετοχής στις καταστάσεις διορισμών δικηγόρων (αυτεπάγγελτα – νομική βοήθεια) για το έτος 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 07 Οκτωβρίου  2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταστάσεις διορισμού δικηγόρων

(Αυτεπάγγελτα / Νομική Βοήθεια) για το έτος 2020

 Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις ετήσιες καταστάσεις για το έτος 2020, να υποβάλουν σχετική δήλωση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από σήμερα έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, επιλέγοντας ταυτόχρονα στο σχετικό πίνακα που θα τεθεί στη διάθεσή τους, το είδος ή τα είδη των υποθέσεων στα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκ των κατωτέρω:

  • Ποινικές (Αυτεπάγγελτοι διορισμοί σε κακουργήματα).
  • Αστικές, Ποινικές ή Διοικητικές (πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας).

Η κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα που θα καταρτισθεί, με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αποσταλεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ