Ανακοίνωση προς Δικηγόρους Λάρισας – μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. (δήλωση συναίνεσης – κάλυψη αστ. ευθύνης)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 24/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΛΕΔΕ

Στις 12-4-2019 ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, με σχετική ανακοίνωσή του, ενημέρωσε τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στον ΛΕΔΕ, σχετικά με αποφάσεις που έλαβε η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με ημερομηνία 2-3-2019 συνεδρίασή της, κατά την οποία αποφασίστηκε, πλην άλλων , ότι : (α) ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει ήδη εφαρμόσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα μέλη του θα πρέπει να συμπληρώσουν και αποστείλουν την σχετική δήλωση συναίνεσης . (β) από 2-3-2019, χορηγεί νέα παροχή, την «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης», ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη, (με επιχορήγηση του Λ.Ε.Δ.Ε.), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία GENERALI.

Επομένως τα μέλη θα πρέπει άμεσα να συμπληρώσουν και υποβάλλουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. την σχετική δήλωση αποδοχής-συναίνεσης. Στα πλαίσια των παραπάνω αποφάσεων ορίστηκε ένα χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι συνάδελφοι και μέλη του ΛΕΔΕ έπρεπε να υποβάλλουν τις παραπάνω δηλώσεις.

ΗΔΗ σήμερα εξακολουθούν 190 Δικηγόροι Λάρισας και Μέλη του ΛΕΔΕ να μην έχουν αποστείλει τις δηλώσεις αυτές και με την παρούσα καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την 31-10-2019 : 1) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και 2) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ. Υποδείγματα των δηλώσεων αυτών υπάρχουν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου. Με την αποστολή της σχετικής δήλωσης η ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Μάρτιο 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ